Često postavljana pitanja

Krštenje

Vjenčanje

Misne nakane

Velika misa - Gregorijana

 

Krštenje

Sakramenat krštenja je prvi sakramenat koji osoba prima i kojim se postaje dijetetom Božjim te članom Njegove Crkve. Da bi netko bio kršten u našoj župi, od dokumenata je potrebno sljedeće:

- kopija rodnog lista

- posvjedočenje za kuma(u) ako nije iz naše župe, a kum(a) to posvjedočenje može dobiti u župi gdje stanuje ili gdje je krštena.

Krštenja su u našoj župi na drugu nedjelju u mjesecu pod Sv. misom u 10 sati. Potrebno je barem dva tjedna prije krštenja doći u župni ured i dogovoriti se oko pripreme za krštenje. Obitelji koje krste prvo i drugo dijete moraju proći ovu pripremu, a one obitelji koje krste treće ili dalje dijete, ne moraju prolaziti pripremu, nego se samo javiti u župni ured.

Krštenje odraslih
Ako dijete nije kršteno, a ide u osnovnu školu, mora prije krštenja pohađati vjeronauk tri godine i nakon pismene izjave roditelja da pristaju na krštenje svoga djeteta, može biti kršteno. Ako je osoba završila osnovnu školu, a nije krštena, mora proći jednogodišnju pripravu – katekumenat.

Katekumenat
Ako je netko navršio 18 godina života, a nije primio neki od sakramenata inicijacije (krštenje, pričest ili krizma), mora proći jednogodišnju pripravu za primanje ovih sakramenata. Ta se priprava naziva katekumenat. Polaznici ove priprave – katekumeni – primaju sakramente na Veliku Subotu, u Vazmenom bdjenju.

 

Vjenčanje

Vjenčanje je sakrament kojim jedna muška i jedna ženska osoba sklapaju zajednicu svega života usmjerenu prema dobru supružnika i odgajanju potomstva. Na prvo mjesto je stavljeno dobro bračnih supružnika jer se po njihovoj ljubavi rađa i odaja potomstvo. Ako tu nedostaje ljubavi, onda ni ovo drugo neće biti do kraja uspješno.

Prije samog vjenčanja potrebno je proći predbračni ili zaručnički tečaj koji se u našem dekanatu odvija četiri puta godišnje. Preporuča se da se on prođe barem godinu dana prije samog vjenčanja. U našem dekanatu tečaj se odvija u župi Gospe Breze Pomoći (Maloj crkvi) te Bezgrješnog Srca Marijina (Budainka). Prije samog tečaja potrebno je javiti se svome župniku kako bi se podigli dokumenti za polazak na tečaj.

Kad se zaručnici dogovore oko datuma svog vjenčanja, potrebno je otići kod župnika u čijoj će se župi vjenčati. Vjenčanje može biti u bilo koje doba godine osim u KORIZMI i DOŠAŠĆU kada u Crkvi nema vjenčanja.

Dokumenti potrebni za vjenčanje:

- "Zeleni karton" koji se vadi u matičnom uredu

- Krsni list koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci

- potvrde sa tečaja

 

Vjenčanje može biti u župi odakle je zaručnik ili odakle je zaručnica, ali i u nekoj drugoj župi s kojom su oni povezani, u tom se slučaju od svog župnika traži tzv. otpusno pismo.

U Crkvi se mogu vjenčati svi koji to žele, tj. kršena i nekrštena stranka, no tu je potrebno proći posebnu pripremu za vjenčanje.

Kumovi za vjenčanje ne trebaju nikakav dokument jer oni zapravo i nisu kumovi već svjedoci vjenčanja na kojem sudjeluju.

 

Misne nakane

Misne nakane su one nakane koje svećenik prikazuje u misnoj žrtvi, a za koje vjernici na poseban način žele moliti. To je nakana kojom vjernik Bogu želi dati ono najbolje i najužvišenije na zemlji, a to je Sv. misa.

U našoj se župi misne nakane upisuju početkom godine te tijekom godine, a mogu se uplatiti za vrijeme radnog vremena župnog ureda. Iznos koji se uplaćuje po misi iznosi 50 kuna.

Preporuča se, da kad netko uplati misnu nakanu da i sudjeluje kod te Sv. mise, da se prije ispovjedi te da se pod misom i pričesti.

 

Velika misa - Gregorijana

Premda danas u liturgijskim knjigama službeno ne postoji takav naziv, a i sam je fenomen toga pobožnog običaja dio pastoralne prošlosti, pod imenom »gregorijana« (danom po papi sv. Grguru Velikome) uobičajeno se shvaća niz od 30 misa slavljenih uzastopno 30 dana, i to najčešće za pokojne (premda ne isključivo).

Počevši od 7. st., osobito u samostanima kao obveza je uvedeno slavljenje misa (ne samo jedne) za pokojnu braću, a posvuda se umnažaju i mise na obljetnicu smrti. Misa je uvijek imala povlašteno mjesto u službama za pokojne, iako se ne smije zaboraviti niti dobročinstvo kao sredstvo koje je Crkva naglašavala stoljećima kao pomoć pokojnima. Zgodan je dvostih koji na latinskome u duhu tadašnjih predodžaba i simbolike kaže: »Misa, molitve, darovi i post - to četvero odrješuje duše koje sputava gorući oganj.«

Sveti Grgur Veliki (604.), čiji su spisi u srednjemu vijeku imali nedvojben autoritet i glasovitost, pisao je: »Ako nakon smrti grijesi nisu neodrješivi, dušama i nakon smrti veoma pomaže sveti prinos spasonosne Žrtve« (usp. Dialog. IV, 35). Te je svoje riječi potkrijepio i s dva primjera koji su ubrzo postali glasoviti. Prvi se tiče prezbitera Ivana iz mjesta Centocelle (Civitavecchia), a drugi redovnika Justa s (brežuljka) Celija u Rimu. Za prvoga veli da je nakon sedam uzastopno odsluženih misa oslobodio muka gospodara tamošnjih terma. Mise je zatražio navodno sam pokojnik, ali on nije spomenuo točan broj sedam. Što se drugoga tiče, on je zgriješio protiv siromaštva te su mu bile uskraćene uobičajene službe za pokojne. O njemu sv. Grgur pripovijeda da je za njega prinio 30 misa uzastopce 30 dana, te se nakon toga Just ukazao svomu subratu javljajući mu da je oslobođen iz čistilišta.

Iz tih se spisa ne razaznaje je li odredba o 30 misa nešto što bi uveo sam sv. Grgur ili je taj običaj postojao i ranije. Pa ipak, njegovo je pripovijedanje pridonijelo širenju pobožnosti koja je postala zajednička u Crkvi na Zapadu sve do u naše dane. Tako je 30 misa slavljenih uzastopce 30 dana dobilo ime gregorijanske mise ili, skraćeno, gregorijana.

I danas netko može zamoliti da se takav niz misa služi, ali samo u okolnostima koje to dopuštaju, što je u redovitome pastoralnome djelovanju uistinu rijetko jer se u redovitome župnom životu za župnika i druge prezbitere koji imaju tzv. »vezane« intencije (zbog vezanosti na župu), slavlje takvih nizova misa nije moguće, a ako se tomu pridoda i potreba nazočnosti zajednice, tada se vidi koliko je crkveno shvaćanje danas otklonjeno od duha vremena u kojemu je nastao takav običaj.

U našoj župi se Velike mise ili gregoriane mogu uplatiti koje se prosljeđuju za Đakovo.

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja