PETAK, 27. 12.
SVEĆENIK 1 – SV. ANTUNA, HABDELIĆEVA, KREŽMINA
SVEĆENIK 2 – MATIĆEVA, VINK. ŽRTAVA, ZUZORIĆEVA

SUBOTA, 28. 12.
SVEĆENIK 1- KRČELIĆEVA, KATANČIĆEVA, LUCIĆEVA, MARUNOVA
SVEĆENIK 2 – KLOVIĆEVA, NALJEŠKOVIĆEVA

NEDJELJA, 29. 12.
2 SVEĆENIKA – VITEZOVIĆEVA, POPOVIĆEVA , PALMOTIĆEVA

PONEDJELJAK, 30. 12.
SVEĆENIK 1 – MENČETIĆEVA, DELLA BELLA, VIDRIĆEVA, KANIŽLIĆEVA
SVEĆENIK 2 – LJ. POSAVSKOG

UTORAK, 31. 12.
SVEĆENIK 1 – BUDAKOVA
SVEĆENIK 2 – CESARIĆEVA, JONKEOVA

ČETVRTAK, 02. 01.
SVEĆENIK 1 – KUMIČIĆEVA
SVEĆENIK 2 – DILJSKA, IBRIŠIMOVIĆEVA, TOPALOVIĆEVA

PETAK, 03. 01.
SVEĆENIK 1 – KVAERNIKOVA, DRŽIĆEVA
SVEĆENIK 2 – CANKAROVA

SUBOTA, 04. 01.
SVEĆENIK 1 – KLAIĆEVA, MATOŠEVA
SVEĆENIK 2 – BACHOVA, TOMIĆEVA
SVEĆENIK 3 – M. TEREZIJE, LANOSOVIĆEVA

NEDJELJA, 05. 01.
3 SVEĆENIKA – NOVAKOVA, BOGDANOVIĆEVA, FOLNEGOVIĆEVA

PONEDJELJAK, 06. 01.
4 SVEĆENIKA – M. IVANIĆA, DUBRAVČIĆEVA, UŽAREVIĆEVA, DEMETROVA, MARTIĆEVA

UTORAK, 07. 01.
SVEĆENIK 1 – KRANJČEVIĆEVA, ZORANIĆEVA, SMIČIKLASOVA
SVEĆENIK 2 -RUNJANINOVA, CEITNAROVA,GRŽINIĆEVA
SVEĆENIK 3 – ŽELJEZNIČKA, HLIŠIĆEVA
SVEĆENIK 4 – OSJEČKA, PLEŠINA

SRIJEDA, 08. 01.
SVEĆENIK 1 – MOSTARSKA
SVEĆENIK 2 -BERISLAVIĆEVA, MARUKIĆEVA
SVEĆENIK 3 – DOMBOVIĆEVA, ŠIŠIĆEVA, KRLEŽINA
SVEĆENIK 4 – ILČIĆEVA, BECIĆEVA, ZVONIMIROVA, GABRIĆEVA

BLAGOSLOV OBITELJI RADNIM DANOM ZAPOČINJE U 9,30 h,
A NEDJELJOM TE NA TRI KRALJA OD 14h