SPREMANJE CRKVE
Spremanje crkve – članovi župnog Caritasa.

KATEHEZA ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA
U petak, 13. ožujka, u 20 sati katehetski je susret za roditelje prvopričesnika OŠ „BOGOSLOV ŠULEK“.

KATEHETSKI SUSRET ZA BRAČNO-OBITELJSKU ZAJEDNICU
Poštovani i dragi supružnici. Srdačno pozivam na susret koji će se održati u župnom domu u petak, 13. ožujka u 20h.

PRIGODNA AKCIJA KARITASA
U nedjelju, 15. ožujka naš župni Caritas imati će prigodnu prodaju kolača, tjestenine i dr. nakon svetih misa. Molim zainteresirane župljanke i župljane koji žele uključiti u ovu akciju te ispeći kolač neka se jave u ured. Kolače treba donijeti u subotu od 9 do 12h. Prilog ide za pučku kuhinju i naš Caritas.

KORIZMA
Molitvu Križnog puta moliti ćemo srijedom i petkom u 18 sati. Srijedom predmole skupine župnih suradnika, raspored je na oglasnoj ploči. U kapeli sv. Majke Terezije križni put je utorkom i petkom u 17,15h. Milostinja koju ćemo skupljati u korizmi srijedom i petkom ide za potrebe župnog caritasa te za Pučku kuhinju.

DUHOVNA OBNOVA U ŠUTNJI
U subotu, 14. ožujka u samostanu KBSI bit će cjelodnevna duhovna obnova u šutnji. Pozivamo sve Marijine štovatelje, napose nositelje škapulara. Prijaviti se molim s. Moniki. Obnova započinje ujutro 9h a završava svetom misom u 17h.

SRIJEDA – DAN ČAŠĆENJA SV. JOSIPA ZARUČNIKA BD MARIJE
Pobožnost na čast sv. Josipa imati ćemo i dalje srijedom ali u 17,30h.

DAN ČAŠĆENJA GOSPE FATIMSKE
Nastavljamo svakog 13. u mjesecu. Kako je Gospa u Fatimi pozvala na pokoru te molitvu krunice mi bismo u petak, 13. ožujka s molitvom krunice započeli u 17,00 sati. Molim i pozivam sve odgovorne katolike, napose članove Žive Krunice, da se uključe u ovu molitveno-duhovnu pobožnost.

DAN STARIJIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH TE USKRSNA ISPOVIJED
U nedjelju, 15. ožujka u našoj crkvi u 15.00 sati uskrsni je susret starijih, bolesnih i nemoćnih župljana naše župe. Započinje sa sv. ispovijedi, a nakon toga sveta misa u 15.30, s mogućnošću sakramenta bolesničkog Pomazanja.
Molim prijaviti župljane kojima treba osigurati prijevoz, te obavijestiti bolesne i nemoćne susjede o tom susretu. Tjedan iza pohoditi ćemo bolesne i nemoćne u njihovim domovima.

POHOD BISKUPA LYIMA PROSPERA IZ TANZANIJE
Dok zahvaljujemo Bogu za milosni posjet pomoćnog biskupa Arusche zahvaljujem i vama dragi župljani za novčani dar u iznosu 1. 580,00 eura.
Neka Gospodin blagoslovi ovo predivno djelo vaše ljubavi.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ČETVRTAK U 20h

RASPORED TJEDNIH MISA I NAKANA

Nedjelja 08.03.
08,00 + OB. BENČEVIĆ I DIVIĆ
10,00 -Za župljane
18,30 + IVKA ANĐELIĆ, ANA I MARA KOVAČEVIĆ

Ponedjeljak 09. 03.
18,30 + FRANJO, ANKA I ANTUN KATIĆ
+ ĐURO KECMAN, zadušnica

Utorak 10. 03.
18,30 + MARIJA I MONIKA DABIĆ

Srijeda 11. 03.
18,30 + ILIJA PRINCIP

Četvrtak 12. 03.
18,30 + MATO VALIĆ

Petak 13. 03.
18,30 + JOSIP, MARIJA I MATO RUKAVINA
+ MIRO I ANTO SPAJIĆ

Subota 14. 03.
07,30 + OB. SETNIČKA, SMOLČIĆ I SERTIĆ
+ BLAŽ I ANA DOLOVČAK