Danas je našu župu pohodio sv. Nikola… budući da je bio u žurbi jer ima puno dobre djece po svijetu, zamolio je župnika, kapelana i ministrante da svoj djeci koja su došla na zornice uruče u njegovo ime prigodne poklone…