SPOMENDANI OVOGA TJEDNA
25. 01. ponedjeljak, OBRAĆENJE SV. PAVLA, blagdan
56. 01. utorak, SV. TIMOTEJ I TITO, biskupi
28. 01. četvrtak, SV. TOMA AKVINSKI

SPREMANJE CRKVE
Ovaj tjedan za spremanje crkve pozivamo zajednicu i zbor mladih.

DVADESET ČETIRI SATNO KLANJANJE
U četvrtak, 28. siječnja, nakon euharistijskog klanjanja nastavljamo s dvadeset četiri satnim klanjanjem koje završava u petak u 18 sati. Pozivam sve koji mogu i hoće da se u bilo koje vrijeme priključe ovoj – našoj župi – nadasve potrebnoj molitvi. Sve vrijeme klanjanja u ime čitave župe zagovornu molitvu milosrdnom Ocu prinositi će nekolicina vjernika koji su se prijavili u ovaj molitveni lanac euharistijskih klanjatelja. Naša je nakana slaviti cjelodnevno klanjanje svaki mjesec. Idući mjesec klanjanje će biti 21.-22. veljače.

NAKNADNI BLAGOSLOV OBITELJI
Za naknadni blagoslov obitelji koji će biti u subotu, 30. siječnja možemo se prijaviti u župnom uredu ili na mail adresu župe.

SVETE MISE RADNIM DANOM
Od sutra, ponedjeljak, 25. siječnja, mise radnim danom su navečer u 18,30 sati, subotom u 7,30.

RADNO VRIJEME UREDA
Od utorka, 26. siječnja redovito je radno vrijeme župnog ureda.

SUSRET LITURGIJSKIH ČITAČA
U utorak, 26. siječnja, u 19 sati susret je liturgijskih čitača. Na susret pozivamo i one koji se žele uključiti u zajednicu koja ima milost naviještati Božju Riječ župnoj zajednici.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ČETVRTAK U 20 SATI!

RASPORED TJEDNIH MISA I NAKANA

Nedjelja 24. 01.
8,00 + PEJO I IVA GRUBIŠIĆ
10,00 -Za župljane
11,30 – na nakanu
18,30 + VERICA, STJEPAN I MARIJA FERKOVIĆ

Ponedjeljak 25. 01. 18,30
+ KATA KODŽOMAN
+ ILIJA STANIĆ, zadušnica

Utorak 26. 01. 18,30
+ OB. JEVICKI

Srijeda 27. 01. 18,30
+ ANKA, PETAR, MILAN I STANA PAVIČIĆ

Četvrtak 28. 01. 18,30
+ OB. RACAN I BUZOV

Petak 29. 01. 18,30
+ PETAR GLAVAŠEVIĆ

Subota 30. 01. 18,30
+ BLAŽ I ANA DOLOVČAK