SPREMANJE CRKVE
Ovaj tjedan za spremanje crkve pozivamo liturgijske čitače.

SLAVLJE SVETE POTVRDE
Slavlje podjele sakramenta svete potvrde, po odredbi nadbiskupskog ordinarijata, a sukladno novim odredbama vezanim uz CORONU, bit će u subotu 19. rujna na misi u 10 sati. Za proslavu ovog milosnog događaja pripremati ćemo se trodnevnicom u 20h: srijeda- katehetski susret; četvrtak – klanjanje i petak – slavlje sakramenta Pomirenja. Na trodnevnu pripravu pozivamo kandidate za sv. Potvrdu, roditelje i kumove koji žive u našem gradu.

DAN ČAŠĆENJA GOSPE FATIMSKE
Danas u 17,15h odgovaramo na Gospin poziv na pokoru te molitvu krunice. Molim i pozivam sve odgovorne katolike u župi da se uključe u ovu molitveno-duhovnu pobožnost.
“O, Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede, koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.”

SCHÖNSTATT
Schönstatt-ski pokret ima svoj susret u subotu 19. rujna u 17.00 sati u župnoj dvorani. Pozivamo sve članove ovoga marijanskoga pokreta.

BLAGOSLOV PRVAŠIĆA- KATEHETSKA NEDJELJA
U nedjelju, 20. rujna kod svete mise u 10 sati zazvati ćemo Božji blagoslov na naše prvašiće. Neka u životnoj školi neprestano bude uz njih naš najveći Učitelj Isus Krist. Toga dana proslaviti ćemo katehetsku nedjelju.

ŽUPNA KATEHEZA
Prijavnice za upis djece na župnu katehezu možete preuzeti u župnom uredu. Upis obuhvaća svu školsku djecu (katolike) od prvog do osmog razreda, te prvi srednje. Detaljnije obavijesti nalaze se na poleđini prijavnice.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ČETVRTAK U 20 sati

RASPORED TJEDNIH MISA I NAKANA

Nedjelja 13. 09.
08,00 + JAKOV I MANDA ČABRAJA, OB. ČABRAJA I PRGOMET
10,00 -Za župljane
18,30 + JOSIP BERAKOVIĆ

Ponedjeljak 14. 09.
18,30 + OB. SABO I BATARILO
+ FINKA OPAČAK

Utorak 15. 09.
18,30 + EVA I JOZO KATINIĆ, MARIJA KRAJINA

Srijeda 16. 09.
18,30 + IVKA I MIJO MARINIĆ

Četvrtak 17. 09.
18,30 + ŽELJKO HODAK

Petak 18. 09.
18,30 + JADRANKA I IVAN VEINBERGER

Subota 19. 09.
7,30 + MARIJAN, KATA I ANTO LUŠČIĆ
10,00 – ZA KRIZMANIKE I NJIHOVE OBITELJI